Szukanie
wody

Szukanie
wody

Wyróżniamy cztery metody poszukiwania wód podziemnych. To, która z nich zostanie wybrana, zależy przede wszystkim od ukształtowania i specyfiki terenu. Pewne techniki będą skuteczne na jednych obszarach, natomiast nie sprawdzą się na innych. Możliwe metody to:

Badanie elektrooporowe

Jest to pomiar elektrycznej oporności pozornej, polegający na wpuszczeniu w podłoże prądu stałego oraz pomiarze różnicy potencjałów wygenerowanej w ziemi. Metodę tę wykorzystuje się w szczególności do wykrywania warstwy wodonośnej w utworach czwartorzędowych.

Badanie sejsmiczne

Należy do metod geofizycznych, opartych na zjawisku generowania sygnałów sejsmo-elektrycznych, podczas drgań wody względem łożyska skalnego.

Badanie hydrogeologiczne

Są to badania, które przy wykorzystaniu map oraz raportów hydrogeologicznych pozwalają określić specyfikę gruntu, a także sprecyzować, czy na terenie inwestycji występują warstwy wodonośne.

Badanie radiestezyjne

Radiestezja wykrywa promieniowanie. Poszukiwania wody tą metodą odbywają się przy pomocy specjalnych urządzeń takich jak różdżka i wahadło. Dzięki nim możemy stwierdzić, czy na danym obszarze występują cieki wodne, a także przewidzieć możliwość wystąpienia kłopotów z wodą w postaci jej braku lub nadmiaru. Radiestezję często poprzedza się ekspertyzą działki.

Sam sposób wydobywania wód podziemnych zależy natomiast od głębokości, na jakiej znajduje się warstwa wodonośna. Wody głębinowe są ujmowane za pomocą studni głębinowych (artezyjskich) lub z zastosowaniem pomp. Wody zalegające na mniejszych głębokościach ujmuje się z kolei za pomocą studni kopanych lub abisyńskich.