POMPY CIEPŁA

Gruntowe pompy ciepła sprawdzają się znacznie lepiej niż powietrzne w chłodniejszych strefach klimatycznych, zwłaszcza na terenach górskich i podgórskich. Ich montaż wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi, które nie wynikają jednak bezpośrednio z ceny samego urządzenia, a z konieczności wykonania pionowych odwiertów pod dolne źródło energii. Mimo większych nakładów finansowych gruntowe pompy ciepła pozostają efektywne nawet przy bardzo niskich temperaturach. Oznacza to, że mogą stanowić jedyne urządzenie grzewcze wykorzystywane na obszarze nieruchomości.

W HydroArtem zajmujemy się zarówno montażem pomp ciepła, jak i wykonaniem odwiertów, na co pozwala nam profesjonalnie wyposażone zaplecze sprzętowe. Koszt wykonania odwiertów pod kolektory pionowe wynosi 120zł/m. Ceny uwzględniają:

Wiercenie

Zapuszczanie kolektorów

Wypełnienie glikolem

Próbę szczelności

W zależności od specyfiki terenu, do wykonania odwiertów wykorzystujemy dwie metody. Jest to:

Metoda płuczkowa – stosowana w przypadku gruntów miękkich

Metoda udarowa – stosowana w przypadku gruntów twardych

Nasza firma posiada nie tylko doświadczenie i odpowiedni do tego typu robót sprzęt, ale także wiedzę z zakresu prawa geologicznego i górniczego. Dzięki temu podczas wykonywania odwiertów nie zachodzi ryzyko naruszenia obowiązujących norm.