CZYSZCZENIE
STUDNI

Regularne oczyszczanie i dezynfekcja studni są niezbędne zwłaszcza wtedy, kiedy pozyskujemy z niej wodę pitną. Bardzo ważne jest zatem, aby monitorować stan czystości naszego źródła, co pozwoli na podjęcie odpowiednich środków we właściwym momencie. Każda osoba decydująca się na studnię głębinową powinna być świadoma tego, że nagromadzony osad i muł są siedliskiem bakterii oraz wielu innych związków chorobotwórczych. Te z kolei drastycznie pogarszają jakość wody, która staje się szkodliwa dla zdrowia.

CZYSZCZENIE
STUDNI

Regularne oczyszczanie i dezynfekcja studni są niezbędne zwłaszcza wtedy, kiedy pozyskujemy z niej wodę pitną. Bardzo ważne jest zatem, aby monitorować stan czystości naszego źródła, co pozwoli na podjęcie odpowiednich środków we właściwym momencie. Każda osoba decydująca się na studnię głębinową powinna być świadoma tego, że nagromadzony osad i muł są siedliskiem bakterii oraz wielu innych związków chorobotwórczych. Te z kolei drastycznie pogarszają jakość wody, która staje się szkodliwa dla zdrowia.

W HydroArtem podczas czyszczenia studni głębinowych skupiamy się nie tylko na samym filtrze, ale także jej pozostałych częściach. Dysponujemy odpowiednim sprzętem, metodami oraz atestowanymi środkami chemicznymi, które pozwalają nam na kompleksowe, dokładne i profesjonalne oczyszczenie każdego zakamarka. Wykorzystywane do pracy narzędzia i preparaty dobieramy w zależności od stopnia i rodzaju zanieczyszczenia.

W jaki sposób czyścimy studnie?

  • 1

Demontujemy pompę wraz z oprzyrządowaniem.

  • 3

Wybieramy nagromadzony muł i osad.

  • 2

Wypompowujemy wodę.

  • 4

Oczyszczamy wnętrze studni w sposób mechaniczny, hydrodynamiczny oraz chemiczny (z wykorzystaniem głowicy talerzowej).

  • 5

Montujemy układ pompowy.

  • 6

Dezynfekujemy dno studni, instalację wodną (rury oraz układ wodny), a także odkażamy wodę.

  • 7

Przeprowadzamy ponowne pompowanie.