Usługi minikoparką

Usługi minikoparką obejmują:

  • Drenaże fundamentowe
  • Wykopy pod przyłącza i sieci:

- wodne
- kanalizacyjne
- elektryczne
- gazowe

  • Przygotowanie terenu pod budowę
  • Wywóz ziemi i gruzu
  • Drenaże fundamentowe
  • Prace wodne i melioracyjne
  • Budowa dróg dojazdowych i nawierzchni utwardzonych