Przyłącza wody

Przyłącze budowlane studni – zewnętrzne
Przyłącze budowlane studni głębinowej możemy wykorzystywać już na etapie budowy, urządzenia będą pracować na zasadzie włącz/wyłącz. Jest to opcja ekonomiczna, gdyż urządzenia zamontowane w studni możemy wykorzystać w kolejnym etapie, przyłącza wewnątrz budynku.

Przyłącza wody -  wewnątrz budynku
Kompleksowa instalacja studni głębinowej, która poprzedzona jest konsultacją na miejscu inwestycji. Następnie przedstawiamy projekt instalacji, dobór urządzeń przyłącza studni, wycenę, montaż.

Systemy uzdatniania wody
Świadczymy usługi w dziedzinie uzdatniania wody począwszy od opracowania koncepcji, poprzez projekt techniczny stacji wodnej, wybór urządzań, montaż, uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Oferujemy stacje uzdatniania wody z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii w zakresie:

  • filtracji, odżelaziania i odmanganiania, odkwaszania wody
  • zmiękczania, dekarbonizacji i demineralizacji metodą wymiany jonowej
  • technik membranowych takich jak ultrafiltracja, odwrócona osmoza
  • korekcji parametrów wody przy pomocy układów dozowania
  • tradycyjnych i najbardziej nowoczesnych technik dezynfekcji wody

Poprzez wybór i zastosowanie odpowiednich technologii zapewniamy racjonalizację gospodarki wodnej zawracaniu wody w procesach produkcyjnych i oszczędnemu jej użytkowaniu.

Działamy na terenie województwa śląskiego, małopolskiego w tym miasta Bielsko-Biała.